Czech König

 • špecialista na opravy a údržbu povrchov s 20 ročnou praxou
 • výhradný zástupca Heinrich König GmbH & Co. KG pre ČR a SR

Prehlásenie o používaní osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, a preto plne prebieha v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - Nariadením Európskeho parlamentu a rady () 2016/679 z 27.4.2016. Obavy mať nemusíte. Vaše údaje sú u nás v bezpečí a nebudú nikdy poskytnuté tretej strane.

Rozsah spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame, ak:

 • nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok,
 • si objednáte službu na našich webových stránkach,
 • nám pošlite dopyt na naše služby,
 • s nami uzavriete zmluvu,
 • nám údaje sami poskytnete e-mailom, telefonicky alebo iným spôsobom.

Spracovávame tieto údaje:

 • meno a priezvisko alebo obchodné meno,
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa,
 • poštová adresa,
 • všetky ostatné údaje, ktoré napíšete do formulárov na týchto webových stránkach, alebo do e-mailov odoslaných na adresy uvedené na týchto stránkach,
 • identifikácia prehliadača, operačného systému a ďalšie informácie pre analýzu návštevnosti,
 • cookies.

Kto bude zhromažďovať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje bude zhromažďovať spoločnosť CZECH KÖNIG, s.r.o, so sídlom Dřevařská 491, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČO 26011131, DIČ CZ26011131 (ďalej len "Správca"), ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové , oddiel C, vložka 19984.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj dodávatelia niektorých služieb vo vnútri a mimo , ako napríklad dodávatelia cloudových, IT alebo webhostingových služieb. Prípadne ďalšie dodávatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií.

Účely spracovania a ich právny základ

Plnenie zmluvy

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame na to, aby sme vás kontaktovali späť s odpoveďou na vaše požiadavky na účely plnenia zmluvy, vybavenie vašich objednávok.

Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len primerané, relevantné a potrebné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.

Priamy marketing (oprávnený záujem)

Osobné údaje spracovávané za účelom priameho marketingu môžu zahŕňať tzv. remaketing.

Ako môžem požiadať o vymazanie alebo opravu mojich osobných údajov?

‌Můžete kdykoliv požádat o vymazání vašich údajů, my vaše data trvale smažeme nebo opravíme.

Ako dlho budeme zhromažďovať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, po ktorú vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu a potom po dobu 2 rokov v prípade oprávneného záujmu. Osobné údaje budeme bezpečne ukladať po dobu nevyhnutnú na plnení našich povinností podľa platných právnych predpisov.